Training Motiverende Gespreksvoering (MGV)

“De manier waarop je met cliënten over hun gezondheid praat, kan een diepgaande invloed hebben op hun persoonlijke motivatie voor gedragsverandering.” (S. Rollnick en R. Miller)

Irene van der Laan geeft tweedaagse trainingen Motiverende Gespreksvoering (MGV) aan hulpverleners in de gezondheidszorg. Motiverende gespreksvoering is een directief, cliëntgerichte benadering sturend op gedragsverandering. In de praktijk betekent dit dat je werkt vanuit een niet-moraliserende en accepterende grondhouding. Met MGV sluit je beter aan bij de cliënt. Bovendien help je de cliënt eigen problemen te onderkennen en te motiveren tot verandering van zijn of haar gedrag. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat daarbij centraal met respect en acceptatie van diens keuzen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Motiverende Gespreksvoering (MGV) een effectieve methodiek is voor gedragsverandering. Voor hulpverleners die direct cliëntencontact hebben kan deze methodiek in gesprekken met cliënten van grote waarde zijn.

Tijdens de training MGV raken de hulpverleners  meer bekend met de uitgangspunten en principes van  MGV. Daarnaast bestaat het trainingstraject uit het aanleren en oefenen van de MGV basisvaardigheden en -technieken. Ook het herkennen van bereidheid tot veranderen, het bevorderen van de motivatie tot gedragsverandering, het omgaan met weerstand en uitlokken en reageren op verandertaal maken deel uit van de training.

Laat een reactie achter


Naam*

E-mail (wordt niet gepubliceerd)*

Website

Je reactie*

Verzend

© Copyright Daguz - Daguz is ingeschreven in het kwaliteitsregister van Centrum Psychosynthese Holland - KvK Den Haag 27360739
WordPress Onderhoud door Indigo Webstudio