Werkwijze coaching


In coaching werken we met gesprekken, oefeningen en opdrachten. In passende gevallen gaan we naar buiten om te wandelen in de natuur.

Een coachingtraject bestaat uit drie stappen verdeeld over een periode van een aantal weken/ maanden.

Een coachingtraject begint een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek van circa anderhalf uur om kennis te maken en te ervaren of er een ‘klik’ is met de coach. In dit eerste gesprek bespreken en verhelderen we ook jouw persoonlijke- en professionele ontwikkelvragen (en voor zover daarvan sprake van is die van je opdrachtgever).

Na het oriënterend gesprek volgen er twee gesprekken van circa 1,5 uur, waarna we een persoonlijk plan opstellen. We stemmen af met welk doel je het traject aangaat en aan welke leervraag we gaan werken. Ook maken we afspraken over de frequentie, het aantal coach sessies, evaluatiemomenten en kosten. De coachsessies nemen gemiddeld één uur in beslag

Een coachingtraject ronden we af met een evaluatiegesprek waarin we terugkijken op je leerproces en de voortgang in je persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Deze evaluatie doen we aan de hand van de doelen die we in het eerste gesprekken zijn overeengekomen.

Ga naar Ontwikkelvragen coaching.


 

© Copyright Daguz - Daguz is ingeschreven in het kwaliteitsregister van Centrum Psychosynthese Holland - KvK Den Haag 27360739
WordPress Onderhoud door Indigo Webstudio