Hoe motiveer je cliënten met Motiverende gespreksvoering?

‘Motiverende gespreksvoering is meer dan een techniek’, zegt Irene van der Laan, trainer Motivational Interviewing (MI) bij Palier. ‘Vanuit een empathische houding werk je samen met cliënten. Je gaat met hen in gesprek waarbij je hun eigen redenen en mogelijkheden ontlokt voor verandering.’ Tijdens de 2-daagse training Motiverende gespreksvoering krijgen deelnemers nieuwe inzichten in werken met Motiverende gespreksvoering en het effect daarvan op de cliënt en de behandeling.

Stel dat jouw cliënt cannabis gebruikt en drinkt. Hij ervaart hier voordeel van. Als jij  vindt dat hij ermee moet stoppen, krijg je deze cliënt niet mee. Pas je Motiverende  gespreksvoering  toe, dan verken je bijvoorbeeld samen: “hoe is dat gebruik, wat levert het op?” Zonder te oordelen! Maar ook: “wat kost het je? Wat mis je erdoor?” Door aan te sluiten bij de cliënt help je hem zelf de afweging te maken: wat wil en kan ik? Volg daarbij zijn tempo! De cliënt wordt zo locomotief voor zijn eigen verandering, niet jij!’

De spirit van Motiverende gespreksvoering gaat dus over jouw houding: empathisch luisteren naar de cliënt, uitlokken. En vanuit zijn eigen motivatie ondersteunen bij het oplossen en aanpakken. Als hij daarvoor kiest! Met respect voor zijn autonomie. Veel meer samenwerken dan confronteren en voorschrijven. Dit leer je door veel te oefenen, tijdens de training en in de praktijk.

Bron: SVG interviews en ervaringsverhalen, klik hier voor het volledige
verslag.

Training Motiverende Gespreksvoering (MGV)

“De manier waarop je met cliënten over hun gezondheid praat, kan een diepgaande invloed hebben op hun persoonlijke motivatie voor gedragsverandering.” (S. Rollnick en R. Miller)

Irene van der Laan geeft tweedaagse trainingen Motiverende Gespreksvoering (MGV) aan hulpverleners in de gezondheidszorg. Motiverende gespreksvoering is een directief, cliëntgerichte benadering sturend op gedragsverandering. In de praktijk betekent dit dat je werkt vanuit een niet-moraliserende en accepterende grondhouding. Met MGV sluit je beter aan bij de cliënt. Bovendien help je de cliënt eigen problemen te onderkennen en te motiveren tot verandering van zijn of haar gedrag. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat daarbij centraal met respect en acceptatie van diens keuzen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Motiverende Gespreksvoering (MGV) een effectieve methodiek is voor gedragsverandering. Voor hulpverleners die direct cliëntencontact hebben kan deze methodiek in gesprekken met cliënten van grote waarde zijn.

Tijdens de training MGV raken de hulpverleners  meer bekend met de uitgangspunten en principes van  MGV. Daarnaast bestaat het trainingstraject uit het aanleren en oefenen van de MGV basisvaardigheden en -technieken. Ook het herkennen van bereidheid tot veranderen, het bevorderen van de motivatie tot gedragsverandering, het omgaan met weerstand en uitlokken en reageren op verandertaal maken deel uit van de training.

© Copyright Daguz - Daguz is ingeschreven in het kwaliteitsregister van Centrum Psychosynthese Holland - KvK Den Haag 27360739
WordPress Onderhoud door Indigo Webstudio