Coaching


Bereiken van concrete doelen en resultaten; verbeteren van je functioneren

Bij coaching gaat het vooral om het bereiken van concrete doelen en resultaten. Vaak heeft dat te maken met een situatie op je werk. In dat geval kan coaching bijdragen aan je persoonlijke- en professionele ontwikkeling binnen de context van je werk.

Daguz coachingBij dit soort werkgerichte coachingstrajecten is er naast de cliënt veelal ook een opdrachtgever (werkgever) die meebeslist in de uiteindelijke de vraag en duur van het traject.

Ook kan coaching helpen om veranderingen op andere terreinen van je leven te realiseren. Bijvoorbeeld als je al een tijd bezig bent om iets voor elkaar te krijgen, dat op de één of andere manier maar niet wil lukken.

Coaching ondersteunt en versterkt je vermogen om zelf te sturen en richting te geven aan de gewenste verandering. Je gaat meer rust, ruimte en efficiëntie ervaren. Het krijgt meer zicht op je eigen capaciteiten. Jouw persoonlijke leervragen vormen de basis voor coaching.

 


 

© Copyright Daguz - Daguz is ingeschreven in het kwaliteitsregister van Centrum Psychosynthese Holland - KvK Den Haag 27360739
WordPress Onderhoud door Indigo Webstudio