Privacybeleid DaguzOver ons privacybeleid

DAGUZ geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy beleid is van toepassing op onze website www.janvanderlaan en www.daguz.nl. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving ) Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je een informatie over een sculptuur of een beeldhouwactiviteit aanvraagt (en je daarmee inschrijft voor onze nieuwsbrief), gebruik maakt van onze diensten (retraites, workshops, trainingen, coaching of supervisie) of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan jou leveren. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

In het kader van onze (beeldhouw)activiteiten, workshops en trainingen en het verzenden van onze digitale nieuwsbrief leggen wij gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om contactgegevens, gegevens over bestellingen en betalingen, factuurgegevens, gevolgde activiteiten, persoonlijke voorkeuren, aangekochte of gehuurde sculpturen. DAGUZ gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende diensten, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

Hieronder kan je lezen op welke wijze je uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Je e-mailadres

Indien je je e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, wordt je e-mail adres alleen maar daarvoor – en soms voor het aankondigen van nieuwe activiteiten – gebruikt.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan (klik op de link voor meer info):

– Ons online mailingsysteem, Mailchimp.
– Ons webhostingbedrijf: Just Host
– Ons betaalsysteem, Sisow
– Ons CRM systeem: Highrise
– Onze transporteur, ULSI

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je je gegevens met ons deelt dan gebruiken we deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen en/of op de hoogte te brengen van onze activiteiten. In alle andere gevallen vragen je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Foto-/ video-opnames
Soms worden er tijdens onze beeldhouwactiviteiten video of foto-opnamen gemaakt met het oog op marketing-doeleinden. Dit wordt altijd van tevoren aangekondigd en wij garanderen dat deelnemers die dit niet willen niet worden gefotografeerd. Bovendien vragen wij aan de betreffende mensen altijd vooraf schriftelijk toestemming om deze opnames te publiceren.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: – Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; – Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. – Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Afmelden, corrigeren en verwijderen van je gegevens

Als je je gegevens ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen, wilt verwijderen, dan doen wij dat prompt. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info.janvanderlaan@gmail.com.
Wanneer je duidelijk aangeeft om wat voor gegevens het gaat, zullen wij deze binnen 5 werkdagen wissen of verwijderen. In onze digitale nieuwsbrief vindt je een ‘unsubscribe‘ link waarmee je je e-mail adres rechtstreeks kunt verwijderen of gegevens kunt aanpassen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

DAGUZ
Architect de Bazelstraat 15
2552 XW Den Haag
Nederland
T (070) 3974459
M. 06-22121417
E info@daguz.nl en info.janvanderlaan@gmail.com

Contactpersoon voor privacyzaken
Jan van der Laan

© Copyright Daguz - Daguz is ingeschreven in het kwaliteitsregister van Centrum Psychosynthese Holland - KvK Den Haag 27360739
WordPress Onderhoud door Indigo Webstudio