Met wie delen we jouw gegevens?


 Met wie delen wij jouw gegevens?

 Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onderstaande partijen. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere partijen doorgeven dan die hieronder genoemd zijn.

E-mail en nieuwsbrieven

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je onder aan elke nieuwsbrief de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Webhosting

 Just Host
Wij maken voor onze webhosting gebruik van de diensten van Just Host. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

Betaalsysteem

SISOW
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van SISOW. SIWOW verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. SISOW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. SISOW behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. SISOW bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Customer Relationship Management (CRM)

Highrise
Voor verwerken van klantgegevens en klantprofielen maken wij gebruik van het platform van Highrise. Highrise verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens, geboortedatum (voor verjaardag notificatie) en je klantgegevens zoals eerder afgenomen producten en diensten en persoonlijke voorkeuren. Highrise heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

Verzenden en logistiek

ULSI
Wij maken gebruik van de diensten van ULSI voor het transport van sculpturen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met ULSI delen. ULSI gebruikt deze gegevens alleen voor van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat ULSI-onderaannemers inschakelt, stelt ULSI je contactgegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies

 Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

© Copyright Daguz - Daguz is ingeschreven in het kwaliteitsregister van Centrum Psychosynthese Holland - KvK Den Haag 27360739
WordPress Onderhoud door Indigo Webstudio