Daguz


DSC_0149De naam Daguz komt uit het Noord-Europese runenschrift (kortweg runen). Runen hebben betekenis van wijsheid en kennis van het verborgene.

Daguz is het rune-teken voor transformatie, doorbraak, verlichting en een nieuw begin. Onze huidige woorden ‘dag(licht) ’ en ‘dageraad’ zijn hiervan afgeleid.

Wij geloven dat ieder mens het vermogen bezit om te veranderen en richting te geven aan zijn of haar leven en nieuwe stappen te zetten. Hieraan werken wij van harte samen met onze cliënten.

>> lees verder Psychosynthese


 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

© Copyright Daguz - Daguz is ingeschreven in het kwaliteitsregister van Centrum Psychosynthese Holland - KvK Den Haag 27360739
WordPress Onderhoud door Indigo Webstudio